Συνθέσεις

Μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση

Κατά χρονολογική σειρά παρουσίασης

Διύθυνση και χορωδιακή επεξεργασία: Βιολέτα Κακομανώλη

Με το Φωνητικό Συγκρότημα “Μελωδία” του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού

Απο ζωντανές ηχογραφήσεις 1999 – 2013